Leidykla „Jonas ir Jokūbas“

2015 05 19 Viktoras Bachmetjevas įkūrė leidyklą.

Nuo 2017 01 06 leidyklai vadovauja Tomas Šinkūnas.

Leidykla leidžia filosofines knygas.