Paskelbta

12 „Jono ir Jokūbo“ filosofijos knygų 2020-iesiems

Pirmiausia ir svarbiausia, nusprendėme atnaujinti ir perleisti keturis esminius René Descartes’o veikalus. Aptarus vertimo kokybės, Descartes’o raštų atnaujinimo reikalingumą, pervertinus leidyklos galimybes nusprendėme atnaujinti ne tik „Samprotavimo apie metodą“, bet ir „Sielos aistras“, „Filosofijos pradus“, o prie „Metafizinių apmąstymų“ pridėti svarbiausius Descartes’o laiškus ir atsakymus. Taip pat papildysime Filosofemos seriją keturiomis knygomis: naujais Dariano Leaderio „Kas yra pamišimas?“, Henri Bergsono „Mąstymas ir judantysis“ leidimais ir jau anksčiau lietuviškai pasirodžiusiais Jano Patočkos „Eretiškais esē“ ir Michelio Foucault veikalu „Disciplinuoti ir bausti: kalėjimo gimimas“. Taip pat išleisime vieną įdomiausių Søreno Kierkegaard’o filosofinių veikalų – „Nerimo sąvoką“, tęsime Cicerono filosofinių raštų leidyba su veikalu „Apie pranašavimą“. Galiausiai, pristatysime ir originalius lietuvių kūrinius: Aldžio Gedučio ir Kęsto Kirtiklio mongrafiją „Tarp vertės ir poveikio: apie tikrą ir tariamą humanitarinių mokslų krizę ir jos įveikos būdus“ bei Sauliaus Geniušo knygą „Tarp fenomenologijos ir kognityvinių mokslų: permąstant skausmo disociacijos sindromus“. Skaityti toliau: 12 „Jono ir Jokūbo“ filosofijos knygų 2020-iesiems